Illustrator artwork, vector graphics
adobe cursus amsterdam, gecertificeerde Adobe partner
 • Illustration cover
  Illustrator Complete Opleiding
 • Illustration cover
  Dit is een van de opdrachten
  in deze Illustrator Opleiding!
 • Illustration cover
  Dit kunt u al na zes lessen zelf tekenen!
 • Illustration cover
  Alle Illustrator banners zijn vanaf nul door een docent gemaakt, u leert het van iemand die het echt kan
 • Illustration cover
  Dit kunt u al na vier lessen maken, u zult het zien!
 • Illustration cover
  Deze illustratie kunt u al na de eerste zes lessen van Opleiding maken
 • Illustration cover
  Combineer in Illustrator tekst, illustraties en zelfs foto's voor bijvoorbeeld moodboards

Leer tijdens deze illustrator opleiding infographics, illustraties,
logo's & layouts voor posters & websites maken

Info

Illustrator artwork, vector graphics

Op verzoek van fanatieke cursisten die nóg meer wilden leren is er een fantastische nieuwe module bij gekomen. Hij is in deze extra uitgebreide Illustrator opleiding geintegreerd. Deze nieuwe opleiding bevat vier modules. Met de ingeroosterde oefenpauze tussen twee modules bent u met deze opleiding 6 maanden bezig. U kunt ook kiezen voor 2-daagse modules om reiskosten en looptijd te beperken.

U leert vanaf nul Adobe Illustrator. U gebruikt alle gereedschappen voor illustreren, ontwerpen en overtrekken. Daarnaast gaat u diepgaand in op alle tekstmogelijkheden: dat zijn er veel. U transformeert objecten op vele manieren en gebruikt eenvoudige en complexe invullingen en paden. U gebruikt het 'Pen' gereedschap voor onder andere het ontwerpen van logo's en zet maskers in voor speciale effecten. Uiteindelijk kunt u met Pantone kleuren een drukbaar ontwerp maken.

Nieuw Deze opleiding is ook in uw eigen tempo online te volgen.
U ontvangt in het tempo dat u wenst extra uitgebreide, digitale lesboeken en kunt rekenen op huiswerk, huiswerk correctie, uw toetsen en examen, en tussen de lessen door extra hulp via email. U kunt zelfs bellen als u echt vast zit.

les inhoud Cursus les inhoud

De illustraties boven de lesinhoud en in de banner horen bij deze en andere Illustrator Cursussen en zijn door LearningTrain vanaf nul gemaakt: leer het van een professionele ontwerper, designer.

Een lange, professionele opleiding

Het is voor Illustrator belangrijk dat u de basis beheerst. Iedereen kan wel een leuk plaatje voor elkaar krijgen maar of het later goed bewerkbaar (en drukbaar) blijft is ook belangrijk.

Deze Illustrator Opleiding is ideaal als u illustraties moet gaan verzorgen voor technische tekeningen, marketing of design. U leert alles wat in de praktijk nodig is en heel wat meer. Zo kunt u op het werk direct alles wat u leert toepassen en staat u uw mannetje als u Illustrator werk moet uitvoeren.

Na deze opleiding zijn er nauwelijks functies die u niet beheerst en kunt u alle technieken inschakelen om precies het ontwerp te maken dat u wilt.

Illustrator Opleiding PRO
Module 1 Les 1

Illustrator illustratie, vector ontwerpen, resolutie onafhankelijk artwork

Kleur, eerste ontwerpen
ordenen en invullingen

U leert tijdens de Illustrator Opleiding vanaf nul met Illustrator werken. Tijdens de eerste les van de opleiding leert u hoe Illustrator is ingedeeld en kijkt u naar de vele opties voor de bestanden die u kunt gebruiken. U leert wat vector objecten zijn en paden.

U gaat tijdens deze les al concreet aan de slag met Illustrator. U gaat verschillende typen objecten plaatsen, leert wat hun specificaties zijn en gaat deze bovendien vormgeven. Zo kunt u later sneller doorwerken.

U gaat ook objecten organiseren en op een mooie manier bij elkaar zetten zodat alles evenwichtig kan worden gepresenteerd.

Werken met menu's en panelen
De weergavemogelijkheden
Het artboard: werkblad of tekengebied
Kleurinstellingen en kleuromgeving
Bestandinstellingen en techische aspecten
De eerste illustraties
Kleurstalen, gradiënten en patronen
Objecten ordenen

Illustrator Opleiding PRO
Module 1 Les 2

Artwork ontwerpen in Illustrator van Adobe, Illustrator opleiding in Amsterdam: tekenen en ontwerpen.

Vrij tekenen en illustreren
Lagen gebruiken

De naam van het programma zegt het al: Illustrator. Het programma is gemaakt om illustraties mee te maken. Dat gaat u vanaf deze les van de Illustrator opleiding ook doen. Tijdens deze les gaat u vrij illustreren met diverse gereedschappen.

Of u nu in de mode gaat werken, als architect of PR medewerker aan de slag gaat: u zult moeten kunnen werken met de vele tekengereedschappen in Illustrator. U gaat eigen tekeningen omzetten in vectoren. Dit betekent strakke tekeningen, illustraties.

Ook de lagen komen tijdens deze les aan bod: zo kunt u uw artwork goed opbouwen en organiseren.

De eerste tekengereedschappen
Vrij tekenen en illustreren
Illustraties maken
Een foto in Illustrator binnenhalen
Een foto overtrekken met tekengereedschappen
Werken met lagen
Artwork en ontwerpen organiseren
Slimme lagentrucs

Illustrator Opleiding PRO
Module 1 Les 3

Adobe Illustrator leren transformeren, spiegelen en tekenen met Adobe Illustrator

Transformeren met extra's
Paden samenstellen

Tijdens deze Illustrator Cursus les leert u transformatietechnieken. Spiegelen, roteren en dergelijke kan iedereen. Geen kunst. Dus u leert het met wel heel handige extra's die u goed kunt gebruiken. Want het is natuurlijk wel de bedoeling dat u professioneel doet.

Daarna leert u paden samenstellen en splitsen en ze combineren met tekengereedschappen. Uw ontwerp wordt er 'eigen' van: standaard elementen zijn immers wel heel voorspelbaar en herkenbaar.

Combineer dit alles met vrij tekenen en kunt u al heel veel na deze derde les van uw Illustrator opleiding.

Gewoon spiegelen, roteren...
Bijzonder spiegelen, roteren en meer
Slimme transformatietrucs
Speciale transformaties
Werken met het pad
Automatische transformaties
Objecten slim schalen
Objecten samenvoegen
Objecten splitsen en omkleuren


Illustrator Opleiding PRO
Module 1 Les 4

Illustraties maken, vector illustraties in Adobe illustrator, omkleuren, Pantone, lagen, presentaties, graphics omkleuren.

Kleur, ontwerpen omkleuren
Kleurbibliotheken en stalen

U gaat tijdens les ontwerpen leren omkleuren. Dit wordt in de mode vaak gedaan om bijvoorbeeld seizoenskleuren te wijzigen. Maar tijdens deze les gaat u omkleuren naar een ander niveau tillen en werken met speciale mogelijkheden die uw artwork er fris en anders uit laat zien zodat u diverse versies kunt produceren.

U leert de lagen slim inzetten om tijdens presentaties snel van voorstel te kunnen switchen. Zo kan een klant snel inzicht krijgen in welke kleuren beter geschikt zijn en welke niet. Maar ook voor u is dit handig: in een oogopslag kunt u kleuren vergelijken en fijn afstemmen.
Lagen en ontwerpen horen echt bij elkaar: dit komt tijdens deze les extra naar voren.

Ontwerpen omkleuren
Speciale kleurtechnieken
Kleuren dynamisch aanpassen
Werken met speciale kleuren en bibliotheken
Eigen kleurpaletten maken
Kleurbibilotheken voor uitwisseling
Ontwerpen kleurcheck

Illustrator Opleiding PRO
Module 1 Les 5

Illustreren in Illustrator, tekenen, vrije hand, illustraties maken.

Maskers gebruiken
Bijzondere extra technieken

Tijdens deze les leert u werken met diverse soorten maskers die in Illustrator kunnen worden gebruikt. Maskers zijn belangrijk: ze kunnen in uw artwork maken delen verbergen of juist tevoorschijn halen en voor het simuleren van bijzondere invullingen. Maskers zijn nuttig maar zijn zeker ook creatief te gebruiken.

U gaat bovendien speciale invullingstechnieken gebruiken om uw artwork naar de hand te zetten. U breekt ontwerpen in stukken en zet ze op een creatieve wijze bij elkaar. Zo kunt u vlakken en delen van objecten van andere kleuren voorzien en objecten op elkaar laten aansluiten. In combinatie met het omkleuren van ontwerpen biedt dit prachtige mogelijkheden.

Verschillende soorten maskers
Maskers en uw artwork
Maskers gebruiken, toepassen en beheren
Creatief met maskers
Paden snijden en bewerken
Speciale trucs met kleuren
Kleur en gesneden paden

Illustrator Opleiding PRO
Module 1 Les 6

Illustrator opleiding maskers gebruiken in Illustrator, snijden, mes, in stukken verdelen, cursus in Amsterdam

Typografie en artboards
Tekst in Illustrator opmaken

Deze Illustrator opleiding les leert u typografie. Met Illustrator kunt u tekst professioneel opmaken. U gebruikt bijzondere lettertypen, tekst op paden en in paden, tekstblokken en kolommen. Allerlei handige technieken voor tekst en typografie worden tijdens deze les van de Illustrator opleiding behandeld.

Illustrator zou Illustrator niet zijn als u tekst niet op bijzonder creatieve manieren kon gebruiken. U leert tekst voor koppen en tekst die echt gelezen moet worden vormgeven: waar moet u op letten, wat dient u te vermijden?

Met bijzondere gereedschappen krijgen uw ontwerpen een speciaal uiterlijk : rimpels, rondere hoeken of vloeiende vervormingen.

Typografie
De verschillende teksttypen
Teken- en alineainstellingen
Instellingen voor koppen
Letterypen (fonts) beheren
Artboards
Extra transformatietechnieken


Illustrator Opleiding PRO
Module 2 Les 1

Illustrator Gevorderden illustraties maken in Illustrator van Adobe

Het 'Pen' gereedschap
Overtrekken, paden opzetten

Tijdens deze les van de Illustrator opleiding leert u werken met het gereedschap waarmee logo's kunnen worden gemaakt en bovendien uw eigen tekeningen op geavanceerde manieren kunnen worden overgetrokken. U werkt hiervoor met het 'Pen' gereedschap en creëert hiervoor Bezier curves met hendels en controlepunten.
Het 'Pen' gereedschap wordt gebruikt om professionele illustraties en artwork te ontwerpen. Het werken met de pen wordt stap voor stap uitgelegd zodat u aan het eind van de les goed door zult hebben hoe hij werkt.

Deze les wordt gecombineerd met de tweede les om technieken te kunnen integreren: uw eerste les begint dus een uur eerder.

Professionele paden maken
Vectorpunten bewerken
Werken met beziercurves
Paden splitsen deel 2
Paden voor speciale effecten
Efficiënt ontwerpen

Illustrator Opleiding PRO
Module 2 Les 2

Adobe Illustrator opleiding, gevorderden cursus in Amsterdam, illustraties maken met Illustrator

Overtrekken: het 'Pen' gereedschap
Schetsen digitaliseren

Tijdens deze les leert u overtrekken met het 'Pen' gereedschap waarmee u tijdens de vorige les leerde werken: deze eerste twee lessen worden altijd gecombineerd.

Overtrekken is een van de meest voorkomende zaken die u in Illustrator zult doen. In de praktijk dient u eigen schetsen te kunnen digitaliseren en te kunnen werken met bestanden die u van Internet downloadt en moet overtrekken. Aan overtrekken wordt tijdens deze les dus zeer veel aandacht besteedt: het is een belangrijke les.

Deze les wordt gecombineerd met de eerste les om technieken te kunnen integreren. Zo kunt u direct aan de slag met het Pen gereedschap.

Foto's overtrekken
Het digitaliseren van schetsen
Importeren van bestanden
Slimme instellingen tijdens overtrekken
Overtrektechnieken
Extra's tijdens overtrekken

Illustrator Opleiding PRO
Module 2 Les 3

Adobe Illustrator Cursus Gevorderden in Amsterdam, logo, graphics, infographics tekenen in Illustrator

Bijzondere tekentechnieken
Dynamische graphics

Tijdens deze les gaat u bijzondere teken technieken gebruiken. U gaat hierbij gebruik maken van de kennis die u tijdens de eerste les opdeed om uw illustraties en ontwerpen op speciale manieren die bovendien volkomen beheerbaar blijven, ook nadat het document gesloten is, bij te werken.

U leert hoe u paden kunt bewerken zonder dat u later met ontbrekende stukken zit en kunt u alles niet alleen dynamisch maken maar ook splitsen.

Deze les is onontbeerlijk voor de extra technieken die u in de praktijk als Illustrator designer nodig hebt. U kunt steeds beter de goede keuze maken voor het ontwerp dat u voor ogen bebt.

Dynamische ontwerpen
Ontwerpen aanpasbaar houden
Extra technieken verkennen
Extra ontwerpmogelijkheden
Automatisch overtrekken
Tekentechnieken combineren


Illustrator Opleiding PRO
Module 2 Les 4

Adobe Illustrator artwork, vector illustraties met bezier hendels, overtrekken met het Pen gereedschap

Bestanden opslaan voor multimedia
Interessante bestandsmogelijkheden

Tijdens deze les van de Illustrator opleiding gaat u aan de slag met de verschillende mogelijkheden die Illustrator u biedt voor het werken voor verschillende media. Tijdens deze multimediales leert u onder andere verschillende bestandsformaten kennen die geschikt zijn voor diverse doeleinden.

U gaat leren letten op de kleuren die kunnen worden gebruikt, op compressiemethodes en op welke verschillen en afwijkingen kunnen optreden bij opslaan voor multimedia.

Opslaan voor diverse media
Opslaan voor media als Facebook
Bestandsformaten
Compressiemethodes
Kleurtabellen en kleuropties
Achtergrond computerkleuren
Verschillen en afwijkingen

Illustrator Opleiding PRO
Module 2 Les 5

Adobe Illustrator Cursus in Amsterdam, Adobe partner en gecertificeerde opleiding

Effecten voor vector artwork
Effecten & hun valkuilen vermijden

Tijdens deze les uit de Illustrator Gevorderden Module leert u werken met stijlen en effecten. Hiermee is enorm veel mogelijk als je maar weet hoe het moet. U leert tijdens de les wat kan, wat kan maar niet rendabel is en wat u echt dient te laten. U voorziet uw eigen vector artwork en ontwerpen van een speciaal uiterlijk.

De valkuilen en zeker ook tips die productief in te zetten zijn worden behandeld en u leert dingen die u de volgende les goed van pas zullen komen.
Deze les is gecombineerd met les 6 om technieken te kunnen uitwisselen.

Kennismaken met de speciale effecten
Uw ontwerp op effecten voorbereiden
Stijlen en effecten toepassen en bewerken
Instellingen
Wat kan en wat kan niet?
Exportmogelijkheden voor extra drukbaarheid

Illustrator Opleiding PRO
Module 2 Les 6

Tekenen in Illustrator, vector illustraties maken

3D in Illustrator
Spannende verborgen extra's

Deze les volgt na een korte pauze.
Tijdens deze les uit de Illustrator opleiding gaat u leren werken met de 3D mogelijkheden binnen dit uitgebreide programma.

Wat op het eerste gezicht eenvoudig lijkt biedt als u weet wat kan en niet kan ongekend veel mogelijkheden. Slimme tips en trucs: u leert tijdens deze les alles. Bovendien combineert u tijdens deze les van alles wat u tijdens deze en de eerste Illustrator module leerde. Zo kunt u nog betere keuzes maken bij het uitwerken van uw ontwerpen.
Deze les is gecombineerd met les 5 om technieken te kunnen uitwisselen.

3D in Adobe Illustrator
3D objecten maken
Symbolen
Verborgen opties van symbolen
Eigen symbolen aanmaken
Het maken van een symboolbibliotheek
Beheren van symbolen


Illustrator Opleiding PRO
Module 3 Les 1

Illustrator illustratie, vector ontwerpen, resolutie onafhankelijk artwork

Pantone kleuren gebruiken
Ontwerpen en kleuren, kleurbeheer

Pantone is een onderwerp waar veel vragen over zijn. Bijna iedere cursist heeft weleens van Pantone gehoord maar hoe je deze kleuren professioneel gebruikt is vaak een mysterie. Tijdens deze les leert u alles wat u over Pantone kleuren moet weten.

U gaat ook aan de slag met bijzondere kleurstaal-mogelijkheden die Illustrator biedt. U leert kleurbeheer inschakelen en aanpassen zodat u met een gerust hart aan de slag kunt.

Beeldmateriaal toevoegen is een Groot Ding in Illustrator. Leer wat er met beeldmateriaal mogelijk en voorkom zware bestanden die log en nauwelijks bij te werken zijn. Opnieuw: wat kan wel en wat kan niet, een leuke en leerzame les.

Pantone kleuren
Pantone slim gebruiken
Bijzondere kleurstalen
Speciale kleuren voor drukwerk
Beeldmateriaal in Illustrator

Illustrator Opleiding PRO
Module 3 Les 2

Artwork ontwerpen in Illustrator van Adobe, Illustrator cursus in Amsterdam: tekenen en ontwerpen.

Beweging simuleren
Realistische beweging

U hebt tijdens de eerste en tweede Illustrator module al veel soorten transformaties leren toepassen maar er zitten nog verborgen en zelfs openlijke extra's in Illustrator's grote hoed.

Tijdens deze les gaat u deze leren gebruiken. U leert bijvoorbeeld hoe u uw eigen ontwerpen meer 'echte' beweging en schwung kunt geven. Zo wordt uw ontwerp realistischer en vooral ook leuker.

Tijdens deze les komen vervormingen binnen een mal aan bod. U leert wat hiermee mogelijk is. U leert ze bovendien slim inzetten en tegelijk valkuilen vermijden om spectaculaire effecten voor elkaar te krijgen.

Transformeren extra
Verborgen trucs bij transformeren
Speciale invullingen bewerken
Vormgeven aan dynamische objecten
Werken met speciale effecten

Illustrator Opleiding PRO
Module 3 Les 3

Adobe Illustrator leren transformeren, spiegelen en tekenen met Adobe Illustrator

Bijzondere tekenmodi gebruiken
Speciale overvloeiingen

Deze les is gericht op het slim gebruik maken van de vele tekenmogelijkheden in Illustrator.

Zo zijn er verborgen trucs waardoor u snel artwork kunt opzetten op een bepaalde manier. Zo wordt het niet alleen spannender maar ook handiger werken. Dit kunt u in de dagelijks Illustrator praktijk absoluut niet meer missen als u eenmaal weet hoe het werkt.

U gaat ook werken met overvloeiingen: zo kunt u series ontwerpen wat handig is voor repeterende onderdelen. Ook het maken van presentaties en leuke onderdelen worden met deze functies een fluitje van een cent.

Werken met de tekenmodi
Kennis maken met de overvloeiingen
Speciale trucs voor levendige ontwerpen
Repeterende onderdelen combineren


Illustrator Opleiding PRO
Module 3 Les 4

Illustraties maken, vector illustraties in Adobe illustrator, omkleuren, Pantone, lagen, presentaties, graphics omkleuren.

Perspectief aanbrengen
Perspectiefleer

Deze les gaat u leren tekenen met perspectief. U krijgt bovendien perspectiefleer zodat u straks weet wat u doet. Niet alleen dat: u gaat verschillende slimme instellingen combineren. U leert met verschillende soorten perspectief werken en tussen de bedrijven door leert u zelfs tips en trucs over tekenen in de praktijk.

Tijdens deze les leert u verder bouwen op dingen die u leerde tijdens eerdere lessen van uw Illustrator opleiding. Zo kunt u straks zonder aarzelen precies het artwork maken dat u nodig hebt en integreert u de onderdelen van uw artwork op een slimme manier.

Perspectiefleer
Werken met verdwijnpunten
Perspectief in Illustrator
Diverse soorten perspectief

Illustrator Opleiding PRO
Module 3 Les 5

Illustratorcursus maskers gebruiken in Illustrator, snijden, mes, in stukken verdelen, cursus in Amsterdam

Grafieken gebruiken
Kleurenblinden en publiek

Tijdens deze les leert u grafieken in Illustrator maken. Dit lijkt saai maar is toch echt nodig omdat u soms data moet omzetten in een sprekende grafiek die bijvoorbeeld voldoet aan bepaalde bedrijfskleurregels. Nu u toch al professionele Illustrator aan het worden bent worden bovendien bijzondere functies gekoppeld aan de grafieken. Letten op kleuren en rekening houden met uw publiek hoort er allemaal bij.

Denk niet dat u deze les kunt overslaan omdat grafieken u niet liggen. Er is stiekem iets leuks in deze les verpakt: u leert uw eigen ontwerpen maken om in grafieken te gebruiken in zowel de kolommen als datapunten.

Grafieken
Data integreren
Diverse soorten grafieken
Glijdende grafieken
Eigen kolommen ontwerpen
Eigen markers ontwerpen

Illustrator Opleiding PRO
Module 3 Les 6

Illustreren in Illustrator, tekenen, vrije hand, illustraties maken.

Drukbaarheid
Checklist voor drukbare bestanden

U hebt inmiddels veel ervaring met Adobe Illustrator. Uw artwork wordt steeds complexer en het is maar de vraag of alles goed drukbaar is. Tijdens deze les kijkt u naar mogelijke probleemgebieden waar u in de praktijk op kunt stuiten.

U leert waarom bepaalde elementen niet goed afdrukken en beoordeelt aan de hand van een stappenplan elk onderdeel op drukbaarheid. Bovendien leert u trucs en cruciale tips.

Er is ruimte voor vragen zodat de opleiding goed aansluit op de praktijk en elke cursist zo goed mogelijk voorbereid wordt op de praktijk.

Drukbaarheid
Wat is drukken?
Omzetten van artwork
Letten op probleemgebieden


Illustrator Opleiding PRO
Module 4 les 1

Illustrator illustratie, vector ontwerpen, resolutie onafhankelijk artwork

Typografie voor professionals
Beheer en opmaak

Typografie was altijd een belangrijk onderdeel in Illustrator. Tijdens de eerste module leerde u al alles wat nodig is voor een mooie layout.
Maar... er kan nog meer met tekst. Want u zult in de praktijk natuurlijk niet alleen mooi maar ook efficient willen vormgeven. Wel, dat gaat u tijdens deze les leren.

Alle functies komen aan bod. Beheer, flexibiliteit... Alles wat nodig is voor professioneel vormgeven van folders en meer ontwerpen leert u vandaag.

Typografie
Wat zijn tekststijlen
Slimme toepassingen
Vormgeven met stijl
Consequent vormgeven

Illustrator Opleiding PRO
Module 4 les 2

Adobe Illustrator leren transformeren, spiegelen en tekenen met Adobe Illustrator

Dessins maken in Illustrator
Perfect repeterende ontwerpen

Er is natuurlijk een aparte dessins cursus. Maar als Illustrator Expert zult u ook moeten weten hoe u dessins maakt en meer: hoe u eigen repeterende invullingen in allerlei objecten kunt gebruiken. En dat is waar het tijdens deze les om draait: het maken van eigen, perfect repeterende invullingen.

U maakt de dessins niet op de automatische piloot maar met kennis en vakmanschap van wat er allemaal voor nodig is. Zo worden ze perfect voor het doel waar ze voor nodig zijn.

Transformeren extra
Verborgen trucs bij transformeren
Overvloeiigen gebruiken
Speciale invullingen bewerken
Vormgeven aan dynamische objecten

Illustrator Opleiding PRO
Module 4 les 3

Artwork ontwerpen in Illustrator van Adobe, Illustrator cursus in Amsterdam: tekenen en ontwerpen.

Brushes in Illustrator
Eigen brushes maken

Deze les is helemaal gewijd aan het maken van eigen brushes. Dit lijkt eenvoudig maar er zitten veel extra mogelijkheden en functies in die u echt zult moeten kennen om volledig van uw eigen brushes te kunnen profiteren.

U maakt alle soorten brushes aan, vanaf nul, met alle gereedschappen en slimme functies die u tijdens de andere modules al hebt leren kennen. Zo worden uw ontwerpen uniek en heel persoonlijk: zo kunnen uw klanten u herkennen, daar komen ze voor bij u.

Brushes leren kennen
Brushes ontleden
Een eigen brush maken
Artbrush, scatterbrush en pattern brushes
Bibliotheken van zelf gemaakte brushes


Illustrator Opleiding PRO
Module 4 les 4

Illustratorcursus maskers gebruiken in Illustrator, snijden, mes, in stukken verdelen, cursus in Amsterdam

Bijzondere maskers
Overvloeiingsmodi gebruiken

Deze les is gewijd aan bijzondere maskers. De maskers leerde u al eerder kennen: ze komen tijdens de eerste module al aan bod. Maar er kan nog heel wat meer mee. Er zijn bijzondere maskers die u wel heel mooie extra's gaan bieden.

U maakt deze les ook kennis met de overvloeiingsmodi. Deze worden slim gecombineerd met de maskers zodat uw ontwerpen wel heel bijzonder kunnen worden. Een leuke les met verrassende combinaties van vaardigheden.

Blend modi
Overvloeiingen gebruiken
Bijzondere maskers maken
Maskers beheren
Aanpasbare graduele maskers

Illustrator Opleiding PRO
Module 4 les 5

Illustraties maken, vector illustraties in Adobe illustrator, omkleuren, Pantone, lagen, presentaties, graphics omkleuren.

Grafische stijlen gebruiken
Eigen grafische stijlen maken

Tijdens deze les leert u grafische stijlen zelf maken. Want niets is beter dan eerst leren hoe het werkt en daarna alles precies op maat maken.

Alle extra's en verborgen instellingen en trucs komen aan bod. Zo kunt u supersnel artwork gelijksoortig maken of er juist per ontwerp een heel eigen draai aan geven. Uw ontwerpen worden zo nog persoonlijker en zo valt uw werk temidden van dat van anderen op. Deze les sluit naadloos aan bij de volgende: u gaat de stijlen op een bijzondere manier gebruiken.

Grafische stijlen leren kennen
Eigen grafische stijlen maken
Beheren van stijlen
Combineren van stijlen en efficiency

Illustrator Opleiding PRO
Module 4 les 6

Illustreren in Illustrator, tekenen, vrije hand, illustraties maken.

Appearance beheren
Speciale verzoeken: dynamisch artwork

Dit is de Grote Appearance Les. En wat de 'appearance' is, dat leert u door deze hele opleiding heen. Maar zelfs als u eenmaal weet wat het is blijft nog een groot deel onontdekt: vandaag gaat u dus kennismaken met wel heel spectaculaire extra's.

Deze les leert u automatisch transformeren en bijzondere functionaliteiten kennen. Dit maakt het werken met Illustrator nog makkelijker.
Tekenen terwijl u spiegelt? Check.
Tekenen terwijl u roteert, kopieert? Check.
Plezier? Dubbelcheck!

Werken met invullingen en randen
Uiterlijke kenmerken koppelen
Aanpasbare uiterlijke kenmerken
Tekenend spiegelen
Tekenend roteren

toetsles van uw cursus

De toetslessen
van uw opleiding

Toetsen
De laatste les van elke (behalve de laatste) opleidingsmodules is de toetsles. U krijgt een praktijkgerichte opdracht of serie opdrachten waarvoor u al uw nieuw opgedane vaardigheden kunt inzetten. Toetsen worden thuis of op uw werk gemaakt.

Examen: afsluiting van de laatste module
Voor uw examen gaat een uitgebreide opdracht uitvoeren. U stuurt op de afgesproken datum uw werk in en krijgt input en tips om uw werken helemaal in orde te krijgen.

Evaluatie
van toetsen & examen

Toetsen en het examen op afspraak geëvalueerd.

Als u tijdens de cursus het verplichte huiswerk inleverde en de toetsen goed uitvoert tellen deze mee voor uw diploma.

Wanneer zijn de
toetsen & examen?

De toetsen
De toetsen maakt u tijdens uw opleiding, of binnen twee maanden na de laatste les van een opleiding.

Het examen
Het examen maakt u binnen twee maanden na de laatste les van de opleiding. U kunt zich in die twee maanden voorbereiden op het examen.

Vragen over deze opleiding

Illustrator artwork, vector graphics maken in Illustrator, cursus in Amsterdam en complete opleiding

Groepstraining 26-weekse looptijd

Per module
4 single groepslessen +
2 gecombineerde lessen +
1 persoonlijke toetsles op afspraak

Looptijd 1 maand per module +
Toets op afspraak
Oefenweek na elke les

Groepstraining 2-daagse modules

Per module
2 dagen à 3 lessen +
persoonlijke toetsles op afspraak
Oefenweek na elke lesdag

Looptijd 2 weken per module +
Toets op afspraak
1 extra huiswerk week is mogelijk

Illustrator artwork, vector graphics
 

Wilt u persoonlijke training?

U hebt les met maximaal 1 medecursist.
We combineren dan telkens 2 lessen, de looptijd wordt dan 3 weken per module.

Groepstraining maand modules

Per module
Single groepslessen: 2 uur
Gecombineerde lessen: 3 uur

Groepstraining 2-daagse modules

Per module
Twee dagen van:
10:00 - 15:00 uur of
15:00 - 20:00 uur

Persoonlijke training

Per module
We combineren telkens 2 lessen tot een 3 uur durende les.

Persoonlijke gereserveerde training
Lessen kunnen single worden geboekt.

Single lessen 1.5 uur
Gecombineerde lessen 3 uur

Het huiswerk
Tijdens uw opleiding

Huiswerk na elke les
U krijgt elke week huiswerk. Het maken van uw huiswerk kost ongeveer 12 uur per week in totaal. Als u alleen de verplichte opdrachten maakt bent u elke week ongeveer 5 uur kwijt aan het huiswerk van uw opleiding.

Wanneer stuur u huiswerk in?
U hebt een week de tijd voor het maken van het huiswerk: u stuurt het huiswerk in in de week die direct volgt op de les zodat uw docent dit kan evalueren.

Huiswerkcorrectie&
afhandeling vragen

Huiswerkcorrectie
Voor de correctie van uw huiswerk is in de week na de les tijd ingeroosterd door uw docent. U ontvangt dan correcties en/of tips. Er zijn richtlijnen en tips voor het insturen van huiswerk, deze ontvangt u tijdens de eerste les.

Afhandeling van vragen
Er zijn ongeveer 12/15 minuten gereserveerd voor vragen aan het begin van de les. Zo leren medecursisten ook van andermans vragen.

Let op: als u op uw laptop werkt dient de nodige software hierop geinstalleerd te zijn voordat de les begint, er is geen tijd voor installatie tijdens de les. Dit zou betekenen dat u niet mee kunt doen.

Nodig tijdens de les

 • Een aantekenboekje en pen
 • Uw laptop (als u die niet hebt mag u een van onze computers gebruiken)
 • Als u op uw laptop werkt: de software van uw opleiding
 • Oefenmateriaal: geef bij inschrijving aan of u uw laptop meeneemt, daarop kunt u dan van tevoren oefenmateriaal installeren.

Nodig tijdens huiswerk maken

 • De programma's die u tijdens uw opleiding gebruikt: koop ze of download de trial.
 • Een computer (liefst desktop).
 • Optioneel: een Wacom tablet om vrijer te kunnen ontwerpen. Let op: voor sommige Wacom functies hebt u echt de legale software van Adobe nodig.

Software installatie tips
Over Adobe software

Adobe software

Bij de meeste cursussen die u bij LearningTrain volgt gebruikt u software van Adobe. Dat kan een enkel programma zijn zoals Illustrator, Photoshop, InDesign of Dreamweaver. Maar tijdens uw opleiding kunt u ook meerdere programma's nodig hebben. U kunt dan het beste de Creative Cloud downloaden en daarmee de software die voor uw opleiding nodig is installeren.

Het is echt aan te raden om legale software te gebruiken. Bij illegale software mag u vaak niet apart legale software installeren. Maar erger is dat bepaalde functionaliteiten in illegale software soms niet aanwezig is, dat een Wacom tablet niet correct werkt, of dat bepaalde gereedschappen erg traag zijn zoals de 'Brush' in Photoshop.

Mis geen korting!

Via onderstaande links kunt u regelmatig aanspraak maken op fikse kortingen van wel 40%. U kunt ook software nodig hebben tijdens uw opleiding, ook deze software is te downloaden via de Adobe website.

Deze opleiding is inclusief:

 • Opleidingsgeld
 • Syllabus
 • Toetsen en examen
 • Extra oefentijd om u voor te bereiden op toetsen en examen (maximaal 2 maanden)
 • Digitale of afgedrukte boeken met erin wat tijdens de les aan bod kwam en huiswerk opdrachten
 • Extra opdrachten en gereedschappen zodat u nog meer leert
 • Extra telefonische en e-mail support tussen de lessen door
 • Huiswerk
 • Persoonlijke huiswerk correctie
 • Twee weken nazorg

En de software?

De software regelt u natuurlijk zelf.
U installeert een trial via de Adobe website of koopt de software.

Als u al software hebt hoeft u niet over te stappen op Creative Cloud: u bent dan niet gebonden aan abonnementssoftware. De volgende suites zijn nog prima te gebruiken:

Creative Suite CS4
Creative Suite CS5 & 5.5
Creative Suite CS6

Voorkennis

U hebt absoluut geen voorkennis van Illustrator nodig. U leert alles vanaf nul en kunt meedoen, ook als u nog nooit met Adobe programma's hebt gewerkt. U leert vanaf de basis alles kennen zodat u al snel veel opdrachten kunt uitvoeren.

Computer vaardigheden

Het is handig als u zich goed op een computer kunt redden.

U kunt programma's installeren, mappen en bestanden beheren, vaardig navigeren op uw systeem, en natuurlijk uw bestanden op de goede plek opslaan, deze beheren en tussen diverse functies schakelen.

Persoonlijke video opleiding
Normaal tempo

€ 3.250,00 exclusief BTW
€ £3.932,50 inclusief 21% BTW

De opleiding thuis doen
Een speciaal tempo

€ 3.250,00 exclusief BTW
€ £3.932,50 inclusief 21% BTW

 

Persoonlijke video opleiding
Speciaal schema

€ 4.750,00 exclusief BTW
€ 5.747,50 inclusief 21% BTW

Reviews

Illustreren en tekenen, ontwerpen met Illustrator van Adobe, cursus volgen in Amsterdam

Veel tools

Tijdens de lessen leerde ik snel veel verschillende tools om te gebruiken waardoor het in een mum van tijd lukt om zelf aan de slag te gaan met het maken van afbeeldingen.
Wat ik erg prettig vond was dat we bij alle functies meteen leerden wat de sneltoetscombinatie was. Hierdoor leer je meteen snel schakelen tussen tools wat efficiënt werkt.
Eva F.

Vet

Echt vet, ik kan al meteen alles gebruiken. Ik ga door met gevorderden!
E. vd V

Profijt

Heb al wel superveel profijt van de cursus! Zowel thuis als op werk :) Ben allerlei dingen aan het maken ermee.
M. de P.

Zeer degelijk

Dit is een zeer degelijke cursus die goed de basis van Illustrator uit de doeken doet. De sfeer is goed en nodigt uit om vragen en opmerkingen te plaatsen waar ook goed en professioneel op wordt gereageerd. Het cursusmateriaal is uitgebreid en de oefeningen sluiten aan op de behandelde stof. Het huiswerk sluit ook aan op de afgelopen lessen en zijn van goed niveau, zelfs voor de mensen die al wat ervaring hebben met Illustrator. Het vergt wel een paar uur per week om het huiswerk te maken maar het heeft dan ook tot doel om routine op te bouwen.
Tot slot; de geboden faciliteiten zijn goed en er zijn mogelijkheden om met de verschillende versies van Illustrator (CS3/4/5/6)) te werken.Kortom; deze cursus is de prijs meer dan waard!
JanHas

Dwarfed

I though this course would be easy, I have worked with Illustrator for a few years now. I stepped into your class room with a big ego. I am now dwarfed! But I love it ;)
Andrew D.

Illustreren

Al jaren was ik creatief bezig en ik wilde dit uitbreiden naar digitaal tekenwerk. Dat lukt me nu heel goed. Ik kan mijn eigen tekeningen mooi opmaken in Illustrator en ze bovendien van tekst voorzien. Ik ben echt heel blij met deze cursus. En wat een prachtig naslagwerk.
Merel de J.

Cursusmateriaal

Kijk, aan jullie cursusmateriaal heb ik nog eens wat. Dit is pas het echte werk. Geweldig!
Boris van den H.

Illustrator Bijbel

Leerzame cursus, met duidelijke uitleg en uitgebreid naslagwerk ( een soort illustrator bijbel ).
Ik heb met heel veel plezier de cursus gevolgd !
H.M. V.

Professional training

This school is so different that I hope they will stay this way for ever and not grow into one of those fast-school facilities. Professional training, personal coaching and homework corrections. What more do I need? Thanks miss, had to get used to your sense of humor but wow!
W. Y.

Gemodder

Ik moest voor het werk vaak Illustrator bestanden bewerken, we krijgen ze aangeleverd uit Amerika. Ik prutste wat met de tekst. Sleutelde aan de kleuren en morrelde aan de vormen. Maar het grootste deel van mijn tijd was gemodder. En ik moest dus op cursus. Met tegenzin begon ik eraan, ik vond het echt een vrouwenprogramma. Maar vanaf de eerste les was ik om. Dat is knap! Ik ben nog steeds enthousiast. Wilde ik even kwijt. Volgende week mijn laatste les. Eeuwige dank.
Modder R.

Voor mij te zwaar

Hoewel ik de Cursus an sich kan waarderen was hij voor mij te zwaar. Ik vond het moeilijk mijn drukke gezin, baan en les te combinieren. Echter wel prachtige ondersteuning en feine sfeer.
Sybille J-D

LearningTrain

Sybille, je had wel flinke pech! Je mag altijd terug komen om wat je gemist hebt in te halen, doe rustig aan, er is geen tijdlimiet voor. Maak daar gerust gebruik van! Ik stuur je een mailtje.
MP

Eindelijk leuk

Ik ben al op meerdere scholen geweest, het moest er snel, het moet met standaard materiaal, er is geen begeleiding... Eindelijk vind ik naar school gaan leuk en vooral inspirerend en leerzaam! Deze school is een echte aanrader!
Neil J.

Net begonnen

Ik ben net begonnnen met deze cursus maar het bevalt me nu al goed! Ik krijg na deze twee lessen elke keer trouw antwoord op mijn vragen. Had ik niet verwacht, heel erg bedankt en sorry dat ik zoveel vragen stel!
M. S.

Inspirational

Illustrator is a very extensive application and I must say I dreaded the course. But due to the teacher's patience I found the course to be not only clear and helpful but truly inspirational. I am looking forward to the advanced course.
Bette L.

Ideaal

Ik had deze cursus nodig voor mijn positie als marketing manager. We krijgen regelmatig Illustrator files toegestuurd ter revisie. Tot op heden waren dergelijke bestanden abracadabra voor mij. Nu niet meer. Ik redigeer en wijzig alles direct en kan instructies geven aan de editors overzee. Ideaal!
Linda d. J.

Top!

Geweldige cursus! Zo uitgebreid en praktisch. De begeleiding is zeer goed. Ik heb uiteindelijk 3 cursussen gevolgd. Ik ontwerp voor mijn eigen bedrijf en nu doe ik alles digitaal en ben zo onafhankelijk van andere ontwerpers. Top! Ga zo door.
Yisa Lin-T.

Saturated

I learned not only the basics but even features used by professionals. The course was saturated with incredibly useful information. Thanks!
Raymond R.

Alles afgevinkt

De cursus is heel goed en professioneel. Ik heb voor de cursus een lijst gemaakt van alles wat ik wilde leren tijdens deze cursus en heb alles kunnen afvinken.
E. van H.

Ontzettend duidelijk

Ik ben echt zeer tevreden over de inhoud van de cursus die ik heb gevolgd. Naar mijn idee wordt de beschikbare tijd zeer nuttig gebruikt tijdens de lessen. Het lesmateriaal is zo ontzettend duidelijk dat je er genoeg aan hebt om alles thuis nog eens door te nemen en vervolgens de huiswerkopdrachten te maken. Mij sprak het tempo wel aan, het gaf me het gevoel dat ik snel en veel leerde.
Ook ben ik zeer te spreken over het feit dat ik steeds zo snel een reactie ontving per email als ik huiswerk toestuurde of iets te vragen had.
Aimée Hoen

Er werkelijk iets aan hebben

Les krijgen en weten dat je er ook werkelijk iets aan gehad hebt. Dit stimuleert enorm. Geweldig lesmateriaal!!!
M.H.

Cursus: eye-opener

Deze cursus is een echte eye-opener. Ik kan nu al mijn ontwerpen digitaliseren wat een hoop tijd scheelt. Bedankt voor de goede begeleiding!
Janneke van B.

Bedankt

Ik kijk sinds ik met de eerste cursus begon heel anders naar de wereld en ontdek steeds meer dingen die met Illustrator zijn gemaakt. Het is zo opvallend! En het mooiste is: ik heb er nu werk mee gevonden. Heel erg bedankt!
Jeltsje van M.

Great, people!

Thanks for the course. Really inspiring. I am coming back for more courses. Great, people!
Stan B.

Hard werken

Het was hard werken zeg. Maar alle moeite waard! Ik heb er echt tijd voor moeten maken en gelukkig werd me op het werk ook de ruimte gegeven om dat te doen. Ik gebruik het nu in mijn functie van webdesigner en maak de nieuwsbrieven en presentaties op. Echt te gekke cursus!
Joris van B.

Vragen over Illustrator

Tekenen in Illustrator, ontwerpen maken, illustratorcursus in Amsterdam, Nederlandse cursus

Adobe Illustrator

Illustrator is een programma van Adobe, net als Photoshop. Adobe Illustrator bestaat al sinds begin jaren negentig van de vorige eeuw. In de loop van de tijd heeft het programma zich ontwikkeld tot een prachtige én krachtige omgeving waarin op verschillende manieren grafische producties tot stand komen. Het is de nummer 1 voor het opmaken van klein drukwerk en voor het ontwikkelen van logo's, infographics en de layout van bijvoorbeeld websites en apps.

Illustrator voor alle ontwerpen

Het is van oudsher een fantastisch programma om zetwerk mee te maken voor flyers, posters en visitekaartjes en wordt, de naam zegt het al, gebruikt om illustraties mee te maken. Het is de standaard in de grafische wereld voor het bewerken van digitaal illustratief materiaal. Tijdens de verschillende Illustrator cursussen leert u van alles zoals tekst opmaken, deze invoegen in grafische layouts als posters en flyers en deze voorzien van spectaculaire of juist subtiele effecten. U leert natuurlijk ook tekenen en alles wat het programma zo uniek maakt.

Terug naar vragen

Illustrator: alles zelf tekenen

Een cursus Illustrator is meestal een van de meest intensieve cursussen. Dit is omdat u in Illustrator alles zelf maakt, vanaf nul. Als u een Photoshop een tomaat wilt gebruiken in een ontwerp kunt u die makkelijk van Internet halen (copyrights in de gaten houden!). In Illustrator kunt u zo'n tomaat ook gebruiken, maar meestal zult u hem zelf willen tekenen. Vanaf nul. Dat is een uitdaging maar meteen ook het leuke aan Illustrator.

Maar is Illustrator moeilijk?

Nee, dat kan ik niet zeggen. Met onze lesmethode, kleine groepen (want u krijgt huiswerk, het kost tijd dat te corrigeren) waardoor de vooruitgang van elke cursist in de gaten kan worden gehouden, een docent die de software ook professioneel gebruikt én handmatige correctie van het huiswerk worden cursussen en opleidingen meestal succesvol doorlopen. Ook cursisten die tekenen lastig vinden maken tijdens de cursus mooie ontwerpen.

Terug naar vragen

Nee hoor, dat hoeft niet

U hoeft echt niet goed te kunnen tekenen. Affiniteit met tekenen of in ieder geval plezier hebben in zelf dingen maken is wel fijn. U hoeft heus geen ster te zijn in tekenen: u hoeft bijvoorbeeld niet uit het hoofd dingen te kunnen tekenen.

Goed leren kijken

Bovendien leert u al tijdens de eerste Illustrator Cursus echt kijken naar dingen zodat u zich al na de eerste les gaat afvragen hoe u bepaalde dingen uit het dagelijkse leven kunt natekenen in Illustrator. Als u zin hebt om leuke ontwerpen te maken en creatief te zijn is Illustrator echt iets voor u!

 

Geruststellende anekdote

Een van de leukste dingen die de oprichtster van LearningTrain meemaakte toen een cursiste na haar Photoshop opleiding merkte dat ze toch ook Illustrator nodig had voor haar nieuwe werk. Ze had er helemaal geen zin in: "Ik ga het met tegenzin doen! Ik kan niet tekenen, ik vind het ook totaal niet leuk en Illustrator lijkt me een stom programma." Ze keek weerzinnig en vol protest.

Na les twee stuurde ze, zelf verbaasd, een met veel plezier gemaakt ontwerp. En... ze deed uit datzelfde plezier na afronding van de Illustrator Cursus ook maar de Illustrator Gevorderden Cursus. Mariska: goed gedaan!

Terug naar vragen

Vrije illustraties, logo's en infographics

Illustrator wordt ten eerste natuurlijk voor vrije illustraties gebruikt. Het programma heet niet voor niets Illustrator. Met Illustrator maakt u tekeningen, loto's, infographics en bijzondere elementen die u kunt gebruiken in foto's maar ook in InDesign: in boeken en tijdschriften. Alle decoratieve elementen ontwerpt u in Illustrator, u gebruikt ze daarin 'puur' of voegt ze toe aan ontwerpen in InDesign en Photoshop.

Visitekaartje, poster, layouts & moodboards

Met Adobe Illustrator maakt u digitaal artwork, u kunt ermee visitekaartjes, posters en moodboards ontwerpen. Ook brochures en flyers worden probleemloos in Illustrator gemaakt: u kunt in Illustrator perfect beeldmateriaal (foto's) combineren met professioneel opgemaakte tekst plus illustraties. Illustrator wordt ook gebruikt voor het ontwerpen van layouts van websites en apps.

Van alles combineren? Illustrator!

In Illustrator maakt u prachtige combinaties van illustraties (gebaseerd op vectoren), tekst en beeldmateriaal. Denk aan een poster met een foto, enorm grote tekst en zelf gemaakte illustraties. Illustrator is het kloppende hart van de programma's van veel creatievelingen.

Illustrator voor mode en styling

U kunt schetsen en textielpatronen (dessins) overtrekken zodat strakke ontwerpen ontstaan. Zo wordt kleuren aanpassen en gebruik van speciale invullingen heel eenvoudig. Illustrator wordt ook gebruikt voor het maken van de technische tekeningen: u ontwerpt dan op schaal de snijtekeningen voor kleding en geeft aan waar stiknaden en coupenaden moeten komen.
Ontwerpers in de textielindustrie en fashion vinden Illustrator handig en tijdbesparend. Het aantal modeontwerpers en stylisten dat Illustrator gebruikt blijft groeien en er wordt in vacatures om Adobe Illustrator kennis gevraagd: LearningTrain heeft inmiddels al heel wat (medewerkers van) modebedrijven getraind. Denk aan Tommy Hillfiger, McGregor, Mexx en America Today, CoolCat, Sissyboy en Hunkemoller.

Grafieken

U kunt grafieken in Illustrator op vele manieren vormgeven. U kunt op kleuren letten (bv voor kleurenblinden) wat een presentatie natuurlijk ten goede komt. Grafieken maken is een vak apart, leer tijdens een aparte cursus voor groot publiek grafieken maken. Dit komt ook tijdens de Illustrator Opleiding aan bod, niet alleen grafieken maar letten op kleuren is echt iets dat u moet kunnen.

Terug naar vragen

Mode & styling

De modeindustrie is een belangrijke: kleding wordt in Illustrator mooi weergegeven en levert strakke tekeningen op. Het aangeven van speciale stiksels en naden, het tekenen van de patronen en ontwerpen, het presenteren van strakke ontwerpen en textielpatronen: dit kan allemaal in Illustrator worden gedaan.

Illustratoren & tekenaars

Ook als illustrator en tekenaar kunt u Illustrator veel plezier hebben van Illustrator. U zult vaak ontwerpen digitaal moeten aanleveren of scans van uw handmatige tekeningen in Illustrator willen bewerken.

Ontwerpers van dessins

Ook in de dessins ontwerp industrie wordt veel met Illustrator gewerkt: het overtrekken van geschetste dessins en het maken van rapports (repeats) is in Illustrator makkelijk te doen.

Architecten, hoveniers & aannemers

Een andere beroepsgroep wordt gevormd door de architecten, stedebouwkundigen, groendiensten en hoveniers. Hun in CAD ontwerpen zijn vaak saai en vlak. Ze leren in de ontwerpen bomen aangeven, waterpartijen en grasstroken. Dit maakt het ontwerp niet alleen leuker maar ook aantrekkelijker voor de potentiële klanten.

 

En nog veel meer

Natuurlijk zijn er cursisten uit veel meer beroepsgroepen die de cursus Illustrator volgen. Denk aan het maken van modellen of het aanpassen van kleuren in de schoenenindustrie. Of aan het maken van medische illustraties.Of gebruik Illustrator voor het maken van infographics, voor interfaces van apps, voor websites, flowcharts en informatieve layouts.

Terug naar vragen

Begin bij de basis!

U hebt meestal het meest plezier van beginnen met de eerste Illustrator Cursus. Ook als u al lang met Illustrator werkt leert u handige dingen die u tijd zullen besparen en bovendien veel verrassende extra's.

U leert veel gereedschappen en functies kennen en werkt met tekengereedschappen, maskers en bijzondere transformatiegereedschappen. U leert typografie zodat u goede layouts voor bijvoorbeeld visitekaartjes en posters kunt maken. Er kan in Illustrator veel met tekst, het is fantastisch om dat allemaal te ontdekken. Aan het eind van de cursus kunt thuis of op het werk zelfstandig werken.

Beginnen met Fashion & Styling?

U kunt ook beginnen met de Cursus Illustrator Fashion & Styling als u in de mode werkt maar deze is minder uitgebreid dan de reguliere Illustrator Cursus en biedt daarom een minder goede aansluiting op de Illustrator Cursus Gevorderden als u daar op een gegeven moment mee door zou willen.
U kunt ook beginnen met de cursus Illustrator Voor Architecten. De basis is voor alle eerste cursussen gelijk: u dient immers met bepaalde gereedschappen te leren werken. De cursussen richten zich na de basis meer op de branche voor de cursus. Deze cursus bevat alleen niet de uitgebreide les over typografie die wel in de reguliere Illustrator Cursus zit.

 

Contact opnemen

Wilt u persoonlijk advies? Bel gerust: 020 820080
U kunt natuurlijk ook een sturen.

Stel al uw vragen zodat we kunnen kijken welke cursus het beste aansluit op wat u in uw eigen praktijk nodig zult hebben. Want niet alleen iedere mens is anders maar elke baan stelt zo zijn eigen eisen.

Terug naar vragen

Complete Opleiding

Tijdens een Illustrator Opleiding leert u alles wat tijdens de verschillende Illustrator modules aan bod komt. Natuurlijk met veel extra's: u gaat van alles combineren.

U leert alles vanaf nul en hebt dus geen voorkennis nodig. De opleiding is gericht op professioneel werken met Illustrator en zorgt ervoor dat u vanaf nul alles goed leert. U begint met tekenen, kleurgebruik en transformaties, gaat via samengestelde paden en maskers naar Pantone, diverse media, drukklaar maken en rasterwerking in Illustrator. Alles komt aan bod, u zult na deze opleidingen nog maar weinig vragen hebben.

Illustrator Opleidingen looptijd

Deze opleidingen duren 21 of 28 lessen en bestaan uit 3 of 4 modules.

De modules zijn achter elkaar te volgen maar het is vaak fijn om een pauze tussen modules in te lassen.
Het meest geliefd is het schema waarin een langere pauze valt tussen de eerste twee en laatste twee modules: daar zijn de opleidingen dan ook op gebaseerd. U begint dan in september en oefent tijdens de eindejaarsvakantie en gaat door in januari.

Als u genoeg geoefend hebt boekt u de testen voor de verschillende modules.
Het examen doet u erna, u kunt dit doen binnen twee maanden na de laatste les.

Terug naar vragen

Mode: een uitgebreid vakgebied

Mode, fashion en styling vormen een belangrijke Illustrator doelgroep. Veel stylisten gebruiken Illustrator. Maar omdat mode een enorm uitgebreid vakgebied is waarin veel verschillende dingen professioneel moeten worden gedaan is het soms zoeken naar wat het beste voor u is. U kunt de stylisten verdelen in twee grote groepen.

* Omdat van stylisten steeds meer wordt verwacht gaat deze cursus binnenkort op in de Illustrator Cursus. Alles van Mode & Styling blijft erin aanwezig: de cursus is zeer compleet.

Groep 1

Deze stylisten moeten sfeerimpressies, moodboards en vrije illustraties ontwerpen. Ze moeten soms ook klein drukwerk als kaarten, posters en flyers ontwerpen en werken intuitief en uit de losse pols voor levendige ontwerpen.

Groep 2

Deze stylisten zijn technischer: zij moeten heel precies werken en ontwerpen aanleveren aan productielocaties in bijvoorbeeld China, Turkije en andere landen. Zij moeten op maat werken en aangeven waar bijvoorbeeld coupenaden moeten komen en wat de exacte vorm van mouwen is zodat deze goed kunnen worden gesneden.

Ideaal voor groep 1

Tegenwoordig is juist omdat van stylisten steeds meer wordt verwacht de Illustrator Cursus het handigste. Daarin zit ook een uitgebreide les over typografie en handige transformatiegereedschappen die u gebruikt voor het maken van moodboards.

Ideaal voor groep 2

U kunt het beste beginnen met de Illustrator Cursus en daarna de Illustrator Cursus Gevorderden volgen. Dan leert u ook technisch overtrekken en bent u klaar om alle snijtekeningen aan te kunnen leveren, u weet dan bovendien alles van kleur en kunt makkelijk uw ontwerpen omkleuren.

Terug naar vragen

Illustrator Cursus Gevorderden

Deze Illustrator Cursus bouwt u verder op uw vaardigheden. U weet inmiddels alles over kleur, paden splitsen, transformeren en combineren. Tijdens deze cursus trekt u over met het 'Pen' gereedschap, werkt met professionele paden en kleuren. U leert de actieve functies van Illustrator kennen en gebruikt speciale effecten om uw werk van extra's te voorzien. De nadruk ligt op professioneel en technisch correct tekenen maar ook deze cursus is natuurlijk weer heel creatief.

Illustrator cursus Professional

Als u van het werken met Illustrator uw vak wilt maken kunt u niet zonder deze cursus. Deze Illustrator cursus is niet alleen een bijzonder waardevolle aanvulling, hij is onmisbaar als u als professionele verzorger van digitale designer aan de slag wilt. U gebruikt Pantone kleuren en leert hoe u deze speciale inkten correct kunt gebruiken zodat u niet voor verrassingen komt te staan. U voert preflight checks uit om stap voor stap door te nemen of uw artwork drukbaar is. De fijne kneepjes die specifiek bij Illustrator horen worden tijdens deze cursus behandeld.

 

Illustrator Cursus Expert

Deze cursus Illustrator Expert zet de puntjes op de i's. U leert dynamisch transformeren, professioneel met kleuren werken en complexe layouts maken voor diverse media. U leert dessins maken voor gebruik als invulling en voor de mode- en behangindustrie, en voor achtergronden en speciale invullingen. U maakt bovendien brushes zodat uw ontwerpen echt bijzonder worden.
U gaat bovendien alle technieken die u tijdens eerdere cursussen leerde combineren. Na deze cursus heeft Illustrator nog maar weinig geheimen voor u.

Terug naar vragen

Illustrator Cursus Architecten

Tijdens de Illustrator Cursus voor stedebouwkundigen, architecten en hoveniers leert u CAD ontwerpen met Illustrator verfraaien. CAD levert vaak vrij 'saai' artwork op. In Illustrator kunt u uw CAD ontwerp mooier maken zodat het zichzelf beter verkoopt. Wat overtuigt beter dan een op maat gesneden, aantrekkelijk voorstel?
U combineert tijdens de laatste les CAD met Illustrator. Zo leert u kijken naar lagen en wat de verschillen zijn tussen CAD en Illustrator lagen. U leert natuurlijk ook slimme trucs om valkuilen te vermijden.

Overtrekken met Illustrator

Deze Illustrator Cursus leert u overtrekken met het 'Pen' gereedschap, het meest krachtige en tegelijk meest lastige om te leren. U leert in twee lessen paden vanaf nul opzetten en eigen ontwerpen overtrekken. Met de pen.
Overtrekken is voor meerdere doelen belangrijk. Als u in de mode werkt is het belangrijk als u technische tekeningen als snijtekeningen wilt aanleveren en natuurlijk ook voor het presenteren van ontwerpen. Maar ook bij het ontwikkelen van logo's hebt u vaak overtrekken nodig zodat u schetsen kunt digitaliseren. Overtrekken komt ook van pas als u vanaf foto wilt werken.

 

Illustrator Cursus Dessins Ontwerpen

U kunt ook een cursus volgen om dessins te leren ontwerpen. Dessins (rapports) worden gebruikt als bijzondere invullingen maar de techniek is ontzettend belangrijk als u bijvoorbeeld stoffen wilt ontwerpen voor kleding, en als u behang wilt ontwerpen. Jaren geleden heeft Eijffinger hier een cursus Illustrator gevolgd: zij maken dessins met onder andere Illustratror.
Met dessins (door sommigen ook wel 'artworks' genoemd maar dit is eigenlijk niet correct) plaatst u uw ontwerpen op bijvoorbeeld zijde, katoen en kunststoffen. Elke stof is anders en zal daarom ook anders reageren. Krijg tijdens deze cursus tips over kleuren en inkten om verrassingen te vermijden.

Voor deze cursus is voorkennis van Illustrator nodig.

Illustrator Cursus Brushes

Brushes maken is erg handig voor bijzondere afwerkingen van randen maar ook voor decoratieve elementen. Ze worden ook gebruikt voor speciale afwerkingen. Ze vormen vaak het hart van ontwerpen, brushes zijn niet zomaar een aardigheidje. Het maken van brushes vereist niet alleen een kennis van de techniek maar vooral ook kennis van de slimmigheidjes en instellingen die u kunt gebruiken. Want als een rand van het object afloopt of rare punten vertoont is het meestal prima op te lossen als u weet hoe dat moet.

Voor deze cursus is voorkennis van Illustrator nodig.

Terug naar vragen

Cursus Illustrator vragen

Weet u wie dit is?

Hij heeft indirect iets met Illustrator te maken...
Kom het te weten tijdens de Illustrator cursus, het komt al tijdens de derde les aan bod.

Terug naar vragen

Wat is resolutie onafhankelijk artwork?

Resolutie onafhankelijk artwork is artwork dat zonder kwaliteitsverlies kan worden geschaald en daarom in bestanden met verschillende resoluties en afmetingen kan worden gebruikt. In Illustrator staan vectorobjecten aan de basis van dit resolutie onafhankelijk artwork. Artwork dat u tijdens de Illustrator cursus leert maken wordt, in tegenstelling tot artwork in Photoshop, niet vager bij vergroten. Dit is een heel aantrekkelijke eigenschap.

Slim alle instellingen gebruiken

Er zijn natuurlijk zaken waar u op moet letten om daadwerkelijk resolutie onafhankelijk te werken. Dit leert u tijdens de Illustrator Gevorderden Cursus. Zo kunt u uw ontwerpen aan de drukker of textieldrukker aanbieden zonder bang te zijn dat het resultaat tegen zal vallen.

Terug naar vragen

Dat ligt aan het ontwerp

Als u ontwerpen maakt die veel pagina's bevatten, zoals bij tijdschriften, brochures en jaarverslagen het geval is, bent u veel beter af met InDesign. InDesign wordt natuurlijk ook gebruikt voor het vormgeven van boeken. Als u veel beeldmateriaal moet combineren en pagina's moet beheren, compleet met headers, footers en paginanummers, dan bent u echt op InDesign aangewezen. In InDesign hebt u alle mogelijke opties voor typografie, als alles typografisch in orde moet zijn biedt InDesign de meeste mogelijkheden.

Maar...

Met Illustrator maakt u veel handiger kleine folders, visitekaartjes, huisstijlen en heel wat meer. In Illustrator kunt u alles makkelijk verplaatsen en snel omkleuren, u voegt beeldmateriaal toe en maakt tekst op. Ook in Illustrator kunt u veel met tekst, bijna net zoveel als in InDesign en de typografie doet er niet voor onder. Bovendien biedt Illustrator nog meer bijzondere opties voor tekst. Maar Illustrator is minder handig voor het vormgeven van ontwerpen waar veel pagina's voor nodig zijn.

Terug naar vragen

InDesign

In InDesign zet u allerlei elementen bij elkaar. Die elementen kunnen foto's zijn maar ook illustraties die u in Illustrator maakt. U kunt er ook decoratieve elementen bij plaatsen, die u ook in Illustrator kunt maken.

Tenslotte voegt u tekst toe en eventueel headers en footers en paginanummers.

U kunt in InDesign de geplaatste foto's en illustraties niet maken en ook niet bewerken.

Illustrator

De illustraties en decoratieve elementen die in InDesign zo leuk staan kunt u niet in InDesign maken: die maakt u in Illustrator.

In InDesign kunt u ook geen foto's bewerken, dat doet u in Photoshop.

Stel u InDesign voor als een digitaal fotoboek waarin u allerlei foto's bij elkaar kunt zetten maar waarin u die foto's niet kunt bewerken.

Terug naar vragen

Wat is het verschil met Photoshop?

Het grootste verschil is dat Photoshop grotendeels werkt met pixels en Illustrator met (grotendeels) vectoren. Vectoren kunnen zonder kwaliteitsverlies geschaald kunnen worden. Als u pixelobjecten in Photsohop groter maakt krijgt u meestal een lelijke vlek als resultaat. U kunt in Illustrator daarom iets heel klein ontwerpen en het toch probleemloos heel groot afdrukken.

Vector en raster combineren

Wat ook een verschil is, is dat u in Illustrator krachtige combinaties kunt maken van vectorbestanden, tekst en rasterbestanden. Denk aan een poster waarin een foto is verwerkt, enorm grote tekst en persoonlijk artwork. In Photoshop is dat bewerkelijker en kost meer tijd.
In Photoshop kunt u foto's bewerken. Dit kan niet in Illustrator. Als een foto die u in een ontwerp wilt gebruiken niet mooi genoeg is of bijvoorbeeld bijgewerkt moet worden zult u dat in Photoshop moeten doen.

Terug naar vragen

Illustrator & Photoshop

In de praktijk combineert u Illustrator vaak met Photoshop om uw Illustrator artwork (uw ontwerpen) 'zachter' te maken, om Photoshop dessins in Illustrator te gebruiken (of omgekeerd) of om illustraties en infographics te combineren met foto's.

U kunt in Illustrator geen foto's bewerken, dat kan alleen in Photoshop. Een puistje wegwerken of een achtergrond verwijderen? U hebt hiervoor echt Photoshop nodig. Maak mooie achtergronden in Photoshop gebruik ze in Illustrator. Maak bijvoorbeeld objecten vrijstaand (oftewel verwijder hun achtergrond) en gebruik ze in Illustrator bij het maken van fantastische moodboards en andere presentaties waar veel foto's voor moeten worden gebruikt.

Illustrator en Photoshop gaan vaak hand in hand, als ontwerper zult u meer dan regelmatig beide programma's tegelijk open hebben of minstens elementen uitwisselen.

TIP Het is over het algemeen raadzaam Illustrator én Photoshop te beheersen, kijk eens naar een Photoshop cursus.

Illustrator & InDesign

InDesign is hét programma om tijdschriften, brochures en boeken op te maken: grafisch vormgeven wordt in InDesign gedaan. U zet erin beeld, illustratie en tekst op een professionele manier bij elkaar.

InDesign wordt vaak als creatief programma gepromoot. En hoewel u erin creatief kunt vormgeven is het programma niet geschikt om te illustreren. In Illustrator ontwerpt u alles wat u in InDesign op een mooie manier bij elkaar zet. Gebruik Illustrator voor het maken van tekst dividers, logo's en bijvoorbeeld voor het maken van bijzondere tekstballonnen. De combinatie van Illustrator en InDesign wordt in de praktijk gewaardeerd.

U zult van uw kennis van Illustrator heel veel plezier hebben. En omgekeerd: als InDesigner hebt u veel plezier van uw kennis van InDesign in Illustrator. De twee hebben elkaar nodig.

TIP InDesign en Illustrator vormen een sterke combinatie: u kunt van alles aanpassen en precies toevoegen wat u nodig hebt.

Illustrator & apps

Apps en interfaces ontwerpen is in Illustrator ideaal. Bij updates voor bijvoorbeeld de iPad wordt vaak de resolutie verhoogd. Dat is met Illustrator geen probleem: u slaat uw ontwerp gewoon groter op zonder kwaliteitsverlies.

TIPIllustrator bevat standaard icons om mee aan de slag te gaan. Maar het leukste is natuurlijk om ze zelf te maken. Leer dat hier!

Illustrator & CAD ontwerpen

Architecten gebruiken Autodesk programma's als AutoCAD en Revit om hun ontwerpen in op te bouwen. Ook zij kunnen Illustrator in de dagelijkse praktijk gebruiken om hun ontwerpen op een voor klanten zo aantrekkelijk mogelijke manier te presenteren.

Illustrator & webdesign

Websites worden vaak in Illustrator ontworpen. En knoppen en vaste elementen worden vaak het handigst in Illustrator gemaakt. Hoewel voor webdesign (het ontwerpen van websites) vaak Photoshop wordt gebruikt komt dit vaak door onbekendheid met Illustrator.

^

inschrijven

 

 

 

contact